باید ها و نباید ها ترک پوشک
روش علمی ترک پوشک

هدف اینه که روش گرفتن از پوشک روشی علمی باشه و آرامش مادر و فرزند رو به هم نزنه و در نتیجه پوشک گرفتن ، مادر آرامش پیدا می کنه و بچه استقلال ، و در نتیجه استقلال ، کودک اعتماد به نفس بالا پیدامی کنه . کودکان استقلال طلب زودتر علایم را نشان می دهند . سن معمولی سن دو سالگی است ولی کودکی که علایم آمادگی را دارد در هرسنی که حتی زیر دو سال هم باشد باید شروع شود

مهم ترین نکته اینه که آمادگی برای این کار از کودک شروع می شود نه دل خودمان . آمادگی هم جسمی باید باشد و هم روحی .

هیچ عجله ای نباید در این کار صورت گیرد و تشویق در امر آموزش بسیار کمک می کند ولی تشویق در این امر استثناً باید به صورت مادی باشد مثل بستنی ، لواشک وخوراکی های مورد علاقه فرزندتان که البته سالم و بهداشتی هم باشد .البته در امر تشویق خاموش سازی داریم یعنی اول با تشویق زیاد شروع می کنیم و یواش یواش آن تشویق مادی را کم و سپس حذف می کنیم تا کودک شرطی نشود و ضمنا به وظایفش آگاه شود .

عصبانیت و تنبیه کار را خیلی خیلی سخت می کند و آفت این قضیه عصبانی شدن و دادن زدن سر کودک و همچنین وسواس شدید است .

مادران حساس یا وسواس به تمیزی یامسایل شرعی باید کاملا خود را اماده این مساله کنند ، بهتر است برای مدتی فرشهایتان را لوله کنید و گوشه اتاق بگذارید ( برای آرامش خود و فرزندتان قید دکور خانه را برای مدتی بزنید ) و با خود بگویید مثلا بعدا ز دوماه که آموزش به پایان رسید ، من تمام خانه را تمیز می کنم ممکن است کودک دو سه روز یا شاید یه هفته اول را به خوبی همکاری کند ولی دوباره برگردد ، در چنین مواقعی بهتر است به او فرصت بدهیم و دو هفته استراحت را در نظر بگیریم .